Regulator dwukierunkowy


Opis regulatora dwukierunkowego
  • Podwjacz napięcia, napięcie 2xVbat w pełni wysterowuje N-Channel Power MOSFET (MOS3, MOS4, MOS6).
  • Odwracacz napięcia, napięcie -5V  w pełni wysterowuje P-Channel Power MOSFET (MOS1, MOS2, MOS5).
  • Dublowane Power MOSFET w obwodzie jazdy do przodu zapewniają mniejszą rezystancję i większą moc przy pełnemu wysterowaniu ( tranzystory – MOS65, MOS6 jako opcjonalne)
  • wejście dodatkowego kanału (JP2) pozwala sterować dwoma dodatkowymi urządzeniami. Urządzenia podłączamy do złączą programowania (JP1) przy wysterowaniu kanału na max – stan wysoki na JP1-3(PB5), przy minimum  stan wysoki na JP1-4(PB6)
  • Led1 sygnalizuje działanie kanału sterującego regulator, Led2  sygnalizuje działanie kanału sterującego dwoma dodatkowymi urządzeniami.
  • Podczas projektowania płytki nie udało się uniknąć mostków. Ich lokalizację zaznaczono na rysunku „Plytka” w kolorze czerwonym. Należy je zamontować w pierwszej kolejności.
  • Elementy R3, R5 należy zamontować przed wlutowaniem tranzystorów MOSFET